1514

آخرین اخبار در مورد ارزشیابی توصیفی

نقش مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی در پیشبرد روند تولید علم

سرپرست مرکز توسعه و هماهنگی ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت گفت: اولویت های راهبردی در حوزه تحقیقات سلامت موجب می شود که نقش مراکز تحقیقاتی در پیشبرد روند تولید علم انکار ناپذیر باشد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، نشست هم اندیشی فرآیند ارزیابی مراکز تحقیقاتی، تجربه آموزی و درس آموزه های موفق با حضور جمعی از روسای مراکز تحقیقاتی حوزه سلامت برگزار شد. دکتر رسول یاراحمدی سرپرست مرکز توس ...