1514

آخرین اخبار در مورد رئیس سازمان فضایی ایران: در حوزه فناوری فضایی وارد مرحله جدیدی شده‌ایم

رئیس سازمان فضایی ایران: در حوزه فناوری فضایی وارد مرحله جدیدی شده‌ایم

رئیس سازمان فضایی ایران: در حوزه فناوری فضایی وارد مرحله جدیدی شده‌ایم به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «حسن سالاریه» رئیس سازمان فضایی در گفت‌وگو با شبکه لبنانی المیادین تاکید کرد که ایران در حوزه فناوری فضایی وارد مرحله جدیدی شده است. وی تصریح کرد: ما در حوزه فناوری فضایی با تبدیل آن به یک حوزه صنعتی به مرحله جدیدی رسیده‌ایم و اکنون این آمادگی را داریم که به کشورهای هم ...

رئیس سازمان فضایی ایران: در حوزه فناوری فضایی وارد مرحله جدیدی شده‌ایم

رئیس سازمان فضایی ایران: در حوزه فناوری فضایی وارد مرحله جدیدی شده‌ایم به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «حسن سالاریه» رئیس سازمان فضایی در گفت‌وگو با شبکه لبنانی المیادین تاکید کرد که ایران در حوزه فناوری فضایی وارد مرحله جدیدی شده است. وی تصریح کرد: ما در حوزه فناوری فضایی با تبدیل آن به یک حوزه صنعتی به مرحله جدیدی رسیده‌ایم و اکنون این آمادگی را داریم که به کشورهای هم ...

رئیس سازمان فضایی ایران: در حوزه فناوری فضایی وارد مرحله جدیدی شده‌ایم

رئیس سازمان فضایی ایران: در حوزه فناوری فضایی وارد مرحله جدیدی شده‌ایم به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «حسن سالاریه» رئیس سازمان فضایی در گفت‌وگو با شبکه لبنانی المیادین تاکید کرد که ایران در حوزه فناوری فضایی وارد مرحله جدیدی شده است. وی تصریح کرد: ما در حوزه فناوری فضایی با تبدیل آن به یک حوزه صنعتی به مرحله جدیدی رسیده‌ایم و اکنون این آمادگی را داریم که به کشورهای هم ...