1514

آخرین اخبار در مورد شلیک موشک به شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه

شلیک موشک به شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه

شلیک موشک به شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، منابع خبری عبری و عربی از به صدا در آمدن آژیرهای خطر در شهرکهای صهیونیست‌نشین اطراف نوار غزه خبر دادند. خبرگزاری شهاب به نقل از منابع صهیونیستی خبر داد که این آژیرها در شهرکهای «اورهنیر»، «نیر عام» و «سدیروت» به صدا درآمده است. کانال تلگرامی صابرین نیوز هم از شنیده شدن صدای انفجار در اطراف ن ...

شلیک موشک به شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه

شلیک موشک به شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، منابع خبری عبری و عربی از به صدا در آمدن آژیرهای خطر در شهرکهای صهیونیست‌نشین اطراف نوار غزه خبر دادند. خبرگزاری شهاب به نقل از منابع صهیونیستی خبر داد که این آژیرها در شهرکهای «اورهنیر»، «نیر عام» و «سدیروت» به صدا درآمده است. کانال تلگرامی صابرین نیوز هم از شنیده شدن صدای انفجار در اطراف ن ...

شلیک موشک به شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه

شلیک موشک به شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، منابع خبری عبری و عربی از به صدا در آمدن آژیرهای خطر در شهرکهای صهیونیست‌نشین اطراف نوار غزه خبر دادند. خبرگزاری شهاب به نقل از منابع صهیونیستی خبر داد که این آژیرها در شهرکهای «اورهنیر»، «نیر عام» و «سدیروت» به صدا درآمده است. کانال تلگرامی صابرین نیوز هم از شنیده شدن صدای انفجار در اطراف ن ...